درباره ما

پس از ماهها تلاش در جهت برنامهریزی و طراحی فرآیندهای تجاری و زحمات شبانهروزی و بیوقفه تیمهای مدیریتی، فنی و اجرایی، در اواسط بهار هزار و سیصد و نود و پنج، تیم اجرایی کنگره اولین قدمهای خود را در راستای طراحی و توسعه اولین پلتفرم جامع عرضه و توزیع محصولات دکوراتیو و متریال داخلی ساختمان با افتخار طی نمود.


«فروشگاه آنلاین کنگره» اولین اقدام ما در راستای نیل به هدف فوق میباشد؛ جایگاهی مدرن و کارآمد برای عرضهی محصولات  استاندارد از برندهای شناختهشده و عرضهکنندگان معتبر حوزه ساختمان.


استفاده از روشهای نوآورانه در ارائه محصولات، بهره بردن از عملکردهای مبتنی بر تجربههای اثبات شده کسب و کارهای موفق ایرانی و غیرایرانی و اتکا به دانش روز تجارت الکترونیک، کیفیتی ممتاز و منحصر بفرد در میان سایر وبسایتهای حوزه دکوراسیون داخلی و مصالح داخلی ساختمان به فروشگاه آنلاین کنگره بخشیده است.


کنگره، تلاش میکند هویتی نوین و ساختاری هدفمند به شبکه عرضه و فروش محصولات داخلی ساختمان اضافه نماید و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و همواره سپاسگذار همیاری و همراهی همکاران خود در این حوزه خواهد بود.

کنگره محصول ایدهپردازی، همفکری و همدلی افراد زیر بعنوان موسس، در کنار دوستان و مشاوران و هم‌قدمانی عزیز بوده است:


    کاوه مومنی        |     موسس، مدیر پروژه و سرپرست مهندسی و توسعه     |  kaveh@kongereh.com  

    حامد آخوندی     |     موسس، مدیر اجرایی و سرپرست تولید محتوا           | hamed@kongereh.com  

    سامان فردمنش   |     موسس، مدیر داخلی و سرپرست پشتیبانی              |  saman@kongereh.com